free bootstrap builder

VOLUMEN METAL

Poduzeće TES osnovano s ciljem odgovora na rastuće zahtjeve u domeni energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije.
Tvrtka smo specijalizirana za primjenu suvremenih energetskih rješenja i energetsku obnovu. Vodeći se profesionalnim standardima, naša inženjerska rješenja temeljimo na smanjenju potrošnje energije, integraciji obnovljivih izvora energije i alternativnih energetskih sustava i povećanju udobnosti u zgradama, uz pozitivan utjecaj na okoliš te time i ekonomski prihvatljivije korištenje zgrada.
Naš cilj je vođenje od ideje do realizacije povjerenog zadatka, uključujući savjetovanje i edukaciju, napredna inženjerska rješenja i pomoć pri ostvarivanju bespovratnih poticaja.

Naš tim

Naš tim suradnika sastavljen je od inženjera različitih profila, predanih iznalaženju najboljih rješenja za klijente.


  • Svi u timu su članovi svojih stručnih komora čime su usklađeni sa zakonskim propisima iz područja projektiranja i građenja.
  • Posjedujemo ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda zgrada svih vrsta i energetskog pregleda velikih poduzeća.
  • Iskustvo smo stekli radom na više od 1.000 projekata iz područja energetske učinkovitosti zgrada sa sudjelovanjem u certificiranju preko 500.000,00 m² različitih zgrada.
  • Prateći razvoj zakonske regulative stalno se usavršavamo i napredujemo kroz kontinuirano obrazovanje u skladu sa zahtjevima vremena, a u naš rad unosimo nove softverske alate, tehnologije i materijale.

Ponuda

Energetski certifikat za stan, zgradu ili poslovni prostor
Izrada dokumenta koji predočuje energetska svojstva zgrade, stana, poslovnog prostora, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator. Na svakom energetskom certifikatu prikazan je energetski razred s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. U izvještaju o provedenom energetskom pregledu prikazani su svi parametri koji su važni za određivanje energetskog razreda, svi potrebni proračuni potrebne snage za grijanje i hlađenje, potrošnje energije do razine isporučene, odnosno primarne energije u zgradi, uključujući energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu i rasvjetu, kao i energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije te emisiju stakleničkih plinova. Tijekom izrade izvještaja izrađuje se energetska bilanca potrošnje prema kojoj se izrađuje prijedlog ekonomski prihvatljivih mjera za poboljšanje energetskog stanja zgrade. Izvještaj o provedenom energetskom pregledu definira projektni zadatak te je time važan dokument za sudjelovanje na natječajima za poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.
Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

Energetski pregled velikog poduzeća
Energetski pregled velikog poduzeća daje podataka o potrošnji energije, resursima i stakleničkim plinovima koji su važan čimbenik kod donošenja razvojnih i održivih energetskih planova. Najvažnijih oblika interpretacije energetskih podataka koji je uvažen u svim metodologijama je energetska bilanca. Prikaz odnosa između opskrbe i potrošnje energije polazište je za utvrđivanje i izradu kriterija o potrošnji energije i energetskoj efikasnosti. Energetska bilanca osigurava kontrolu točnosti pretvorbe energije kao i lociranje problema vezanih uz gubitke energije. 
Energetski pregled velikog poduzeća uključuje: prikupljanje i obradu podataka pripremu izvješća o proizvodnji, opskrbi i potrošnji energije kod različitih kategorija potrošača te praćenje emisije štetnih plinova iz energetskog sektora. To osigurava sustavno praćenje i analizu potrošnje energije na temelju kojih će se moći donositi ocjene buduće potrebe za energijom kao i novi razvojni projekti. Vezanje podataka za mjesta proizvodnje i potrošnje postiže se precizna identifikacija stvarnog stanja te se smanjuje pogreška u interpretaciji podataka koja nastaje korištenjem podataka prikupljenih od strane distributera energije.  
Izvještaj o provedenom energetskom pregledu definira projektni zadatak te je time važan dokument za sudjelovanje na natječajima za poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije 

Vođenje energetske obnove zgrade
Vodimo vas, korak po korak, kroz proces energetske obnove vaše zgrade i pomažemo vam u ostvarivanju financijskih poticaja kroz:  
    ⦁ detaljni energetski pregled s investicijskom analizom 
    ⦁ projektnu dokumentaciju za cjelovitu energetsku obnovu zgrade  
    ⦁ nadzor nad izvođenjem radova, kontrolu kvalitete i završno energetsko certificiranje  
    ⦁ vođenje projekata i ostvarivanje poticaja.
Vođenje sustava gospodarenja energijom
Uvođenje sustva gospodarenja energijom omogućava organizaciji uspostavu sustava i procesa potrebnih za poboljšanje energetskog učinka/performanse, uključujući energetsku učinkovitost, korištenje i potrošnju energije unutar svog tehničko ekonomskog centra. 
Projektiranje
Za investitore i arhitekte izrađujemo suvremena energetska rješenja za minimalne troškove tijekom životnog vijeka zgrade kroz: 
    ⦁ projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 
    ⦁ elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom s troškovno-optimalnom analizom energetskih koncepata zgrade 
    ⦁ projektnu dokumentaciju tehničkih sustava zgrade za potrebe grijanja, hlađenja i pripreme potrošnje tople vode 
    ⦁ projektiranje instalacija bazena 
    ⦁ savjetovanje u svim fazama projekta, od projektnog zadatka do završnog energetskog certifikata
Stručni nadzor
Provođenje stručnog nadzora nad gradnjom u skladu sa projektnom dokumentacijom.
Studija primjene alternativnih sustava
u idejnoj fazi projekta predstavlja elaborat mogućnosti primjene različitih alternativnih sustava opskrbe energijom s troškovno-optimalnom analizom energetskih koncepata zgrade time se osmišljavaju više energetskih rješenja i za svaki od njih procjenjuju investiciju i troškove kroz životni vijek zgrade. Odabiremo troškovno optimalno energetsko rješenje koje razrađujemo kroz projektnu dokumentaciju koja je sastavni dio glavnog projekta. 
Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite
Sadrži sve potrebne proračune potrošnje energije do razine isporučene, odnosno primarne energije u zgradi, uključujući energiju za grijanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju, toplu vodu i rasvjetu, kao i energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije. Svi proračuni i nacrti izrađuju se u skladu s novim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015). Taj je projekt obavezni dio glavnog projekta i temelj za izradu Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom s troškovno optimalnom analizom energetskih koncepata zgrade. On također daje uvid u energetski razred zgrade koji će se potvrditi izdavanjem energetskog certifikata nakon završetka gradnje, a prije izdavanja uporabne dozvole. 
Redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Redoviti pregled sustava grijanja sadrži prikupljanje i pregled dokumentacije, vizualni i funkcionalni pregled sustava grijanja i grijanih prostora, potrebna mjerenja, pripremu prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava i/ili primjenu alternativnih rješenja i izradu završnog izvješća 
Termovizijsko snimanje
Termovizijskim snimanjem utvrđuje se stanje toplinske izolacije pronalaženjem eventualnih mehaničkih i izolacijskih oštećenja, propusta, prodora vlage i sličnog koje uzrokuje razlike u temperaturama. Također se provodi kontrola i nadzor kvalitete zidarskih radova na postavljanju toplinske izolacije ovojnice, procjena stanja objekta prije kupovine ili početka sanacije (adaptacije) Budući da se svi eventualni nedostatci otkrivaju odmah,i zna se točno mjesto kvara,vrijeme popravka i trajanje zastoja se smanjuje,a tako se smanjuju i nepotrebni troškovi.  
Sa termovizijskom kamerom je moguće provesti nadzor rada proizvodnih postrojenja i strojeva. Te u vrijeme njene upotrebe omogućava se neometano funkcioniranje strojeva i postrojenja time smanjuje troškove održavanja i omogućava izradu jednostavnog i efikasnog plana preventivnog održavanja 
Uz energetsko certificiranje kod nas ostvarujete 50% popusta na temografsko snimanje stana, stambene zgrade ili kuće. 
Test zrakopropusnosti
Test zrakopropusnosti – Blower door test – ispitivanje dopuštene i obavezne zrakopropusnosti stambenog prostora i prozora te usporedba dobivenih rezultata s propisanim minimalnim razredima zrakopropusnosti prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. 
Zrakopropusnost omotača zgrade utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, u smislu uštede energije i toplinske zaštite te održavanje minimalnog higijenskog minimuma potreba za svježim zrakom. 
Metoda se preporučuje primijeniti za provođenje energetskih pregleda jer daje stvarno stanje izmjene zraka u grijanom prostoru tako dobivamo točan iznos ventilacionih gubitaka te se preporučuje primjena kod zamjene prozora jer se time ustanovljava zrakopropusnost prozora.  
Uz energetsko certificiranje kod nas ostvarujete 50% popusta na provođenje testa zrakopropusnosti stana, stambene zgrade ili kuće. 

Izrada energetske bilance
Cilj svakog energetskog pregleda je izrada energetske bilance iz koje vidimo kako i na koji način se gospodari energijom te tako možemo poduzeti kvalitetne mjere u cilju ekonomičnijeg gospodarenja energijom. 
Mjere koje se daju moraju zadovoljiti kriterije smanjenja potrošnje konačne energije, primarne energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova te u konačnici se moraju uklopiti u ekonomske kriterije isplativosti u realnom vremenu. 
Izrada energetske bilance prema dopuni Zakona o građenju.  

KONTAKT FORMA

Velselimo se Vašem pitanju!

Adresa 

Tehničko energetsko savjetovanje j.d.o.o.
Mažuranićeva 11 
21312 Podstrana                     

MBS: 060339991
OIB: 08424213803
MB: 4490487 


Kontakt

Email: tes.projektiranje@gmail.com
Telefon: +385 (98) 214 265

Poslovni računi

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
IBAN HR4824020061100768841

Povratna informacija

Pošaljite nam svoje prijedloge, ideje...! Cijenili bi svaku Vašu povratnu nformaciju.