Energetsko certificiranje zgrade

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.


Energetski certifikat zgrade


Zakonska obaveza izrade energetskog certifikata

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada i novim izmjenama, energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada te postojeća zgrada koja se prodaje ili iznajmljuje. Sve zgrade javne namjene moraju imati do kraja 2012. godine napravljen energetski certifikat. Zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 1.000 m² moraju imati certifikat javno izložen na vidljivom mjestu. 

Pod zgrade javne namjene spadaju banke, trgovački centri, škole, bolnice, hoteli, restorani, poslovne zgrade, zgrade državnih tijela.


Energetska certifikacija zgrada
Energetska certifikacija će prvenstveno omogućiti kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Konačan cilj je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje. Energetsku certifikaciju provodi ovlaštena osoba, a obuhvaća skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.


Energetski certifikat zgrade
To je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobiti će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija. Stoga cijena kupnje ili najma takve građevine treba biti manja.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika. U Europskoj uniji je postupak certificiranja obavezan već 8 godina, i znatno je doprinio regulaciji cijena na tržištu nekretnina.


Javne zgrade moraju izložiti certifikat do 31. prosinca 2012. godine

Sve zgrade javne namjene prema novim zakonskim propisima moraju pribaviti energetski certifikat do kraja 2012. godine. Pritom treba naglasiti da zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1.000 m2 imaju obavezu javnog izlaganja energetskog certifikata na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade. Zgrade javne namjene koje imaju zakonsku obavezu javnog izlaganja energetskog certifikata su:

· poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba
· zgrade državnih i drugih upravnih tijela, lokalne i regionalne (područne) samouprave
· zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima
· zgrade sudova, zatvora, vojarni
· zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija
· zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih institucija
· zgrade trgovina, restorana i hotela
· zgrade putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti
· zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta i telekomunikacijskih centara i slično
· zgrade visokih učilišta i slično, zgrade škola, vrtića, jaslica, đački i studentski domovi i slično, zgrade domova za starije osobe i slično
· zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata
· zgrade kulturnih objekata: kina, kazališta, muzeja i slično
· zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj djelatnosti


Što označava energetski razred
Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2). Nove zgrade trebale bi ući u bitno bolji energetski razred. Očekuje se da će spadati u energetski razred C. Uz kvalitetnu toplinsku zaštitu može se dobiti ocjena razreda do maksimalno B klase, dok su visoki energetski razredi A+ i A za Hrvatsku daleka budućnost u kojoj se mora promijeniti svijest investitora i građevinara o energetskoj učinkovitosti i inteligentnoj gradnji. Za razred A nužni su sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i time smanjuju ukupnu potrošnju klasičnih sustava, tj. potrošnju energije po kvadratnom metru.


Povećane su kazne za izostanak energetskog certifikata
Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda te se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Za zgrade bruto površine do 400 m2, investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

Od 10.08.2011. predviđena je novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna za investitora koji prije početka korištenja građevine ne ishodi energetski certifikat zgrade. Za prodaju ili najam nekretnine bez energetskog certifikata donesena je nova odredba kojom se kazna povećava na iznos do 100.000,00 kuna ukoliko se ne ishodi energetski certifikat prije prodaje ili davanja u najam zgrade ili njezinog dijela. Ista kazna je i za vlasnika građevine koji je obveznik provođenja energetskog pregleda, a nije ga napravio. Dodatna kazna za prekršaj je za odgovornu osobu u pravnoj osobi. 

Lista za primanje pošte

Prijavite se na našu listu za pimanje pošte kako bismo Vam omogućili ažurno primanje obavijesti, informacija o akcijama i novim uslugama i sl.

Novosti

Poštovani potencijalni kupci,
Tražimo partnere za prodaju VM EKV 14 - eliminator kapilarne vlage

Medijator