VM EKV 14

Način sanacije sa VM EKV 14


Predstavlja novi način neagresivnog isušivanja zidova, do sad već primijenjen u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim zemljama EU, a temelji se na metodi bežične elektroosmoze, bez građevinskih zahvata na zidovima, dakle nema radova, prljavštine niti buke.


Princip rada


Isušivanje kapilarne vlage u zidovima metodom elektroosmoze postavio je svojim otkričem profesor Reuss prije 180 godina u St. Petersburgu, kada je uočio da se voda u prirodnom ili umjetnom električnom polju kreće od plus pola prema minus polu. 


Primjena ove revolucionarne spoznaje rezultirala je razvitkom mnogih tehnologija, koje danas ima primjenu u mnogim granama industrije. Fizikalnom spoznajom da tlo ima uvijek negativni naboj. Voda se na temelju površinske napetosti molekule vode kreće u zidu prema gore i stvara elektricitet trenja (potencijal strujanja), koje pri tome uzrokuje negativno polje u zidu, koje onda pojačava kapilarno djelovanje. Umjetno proizvedena promjena (zaokret) polja uzrokuje kretanje vodene molekule koja je u zidu, prema električno negativno nabijenom tlu te time trajno isušivanje zidova.


Ovaj zaokret polja u zidu nastaje stvaranjem slabog elektromagnetskog polja pomoću VM EKV 14 uređaja. U sada pozitivnom polju nanovo se orijentiraju raspoložive molekule vode i talože se u negativno nabijeno tlo. Nakon ovako postignutog sušenja zidova oni se mogu trajno sanirati odgovarajućom žbukom.


VM EKV 14 uređaj za zaštitu zidova od kapilarne vlage jednostavno se montira, nema štetnog utjecaja na okolinu, za ugradnju nisu potrebni nikakvi građevinski zahvati, potrošnja el. energije za rad uređaja je minimalna, bešumno radi, povećava vrijednost građevine i odobren je u Europskoj Uniji.


Gornja granica vlage u zidovima ovisi o gustoći kapilara građevnog materijala i o mogućnostima isparavanja. Što je zid deblje i čvršće ožbukan, to se vlaga u zidu diže više, jer je isparavanje vlage iz zidova slabije. Cigla, vapnenac i mort najjače upijaju vlagu. Udio pora zraka je otprilike 25 posto. Poroznost ovih građevnih materijala uzrokom je jakog upijanja vlage. Kod kamenih je kuća najveći problem vezivni materijal koji upija vlagu. Većina je građevnih materijala porozna i sadrži velik broj finih kapilarnih cjevčica. Dođe li građevni materijal u dodir s vodom on se poput spužve natopi vodom.


Posljedica vlage u zidovima


Nesmetan prodor vlage u zidove oštećuje zidne obloge, žbuku i konstrukcijski materijal (cigla, kamen, beton ), tako da je život ili boravak u takvim vlažnim prostorima neugodan i nezdrav. Na površini zidova, koji su zbog vlage hladni, stvaraju se gljivice koje uzrokuju alergije, pogoduje i reumatskim oboljenjima, u suhim se prostorima živi zdravije. Smrznuta vlaga uzrokuje pucanje građevnog materijala posebno vanjske žbuke i vanjskih dijelova zidova. Soli otopljene u vodi putuju vlagom koja se diže u kapilarama zidova, a isparavanjem vode soli se prenose na površinu zidova, što znači u područje žbuke, gdje se u velikoj koncentraciji kristaliziraju i odlažu. Soli imaju sposobnost upijanja vlage i iz okolnog zraka. Pošto se soli kristaliziraju dolazi do povećanja obujma, što se često prepoznaje po salitri, kristala bijele do žućkaste boje na površini zida. Takozvani tlak kristalizacije koji nastaje pri kristaliziranju soli uzrokuje ljuštenje boje zida, pucanje žbuke i na kraju razaranje samog zida.


Pogreške pri sanaciji zgrade


Pokušaj površinske sanacije zida bez obzira kako kvalitetno izveden neće dati rezultata ako se ne provede trajna sanacija isušivanjem zidova, jer jedino takav postupak jamči sprječavanje prodiranja nove vlage u zidove. Postupci koji pogoršavaju situaciju su čvrsta, paronepropusna žbuka, pločice, zatvaranje zidova drvenim oblogama i slično. Sprječavanje kapilarnog dizanja vlage problem je koji se pokušava riješiti na različite načine. Stare i vrijedne građevine, posebno one kulturno-povijesnog značaja, treba zaštititi od razarajućeg djelovanja kapilarne vlage u zidovima, po mogućnosti metodom koja nema nikakvih štetnih utjecaja na samu građevinu (bez kopanja, bušenja i sl.).


Dobra metoda zaštite je VM EKV 14 uređaj. Uz dokazanu efikasnost ovaj sustav zaštite zidova od kapilarne vlage ima i važne prednosti: jednostavna montaža i uključivanje u rad; nema štetnog utjecaja na okolinu (ljude, biljke, životinje, el. uređaje); za ugradnju sustava nisu potrebni nikakvi građevinski zahvati na zidovima, nema bušenja, podrezivanja i sl.; troškovi održavanja uređaja su minimalni.


Zbog takvog načina djelovanja VM EKV 14 uređaja predlaže se montaža uređaja u vrhu zone zahvata kapilarne vlage na građevini koju treba sušiti, te u zoni koja prekriva polumjer djelovanja od 14 m, ukoliko je površina objekta veća dodaju se novi uređaji kako bi se prekrila ukupna površina objekta (potreban je uzemljeni električni priključak 230 V).


Tijek isušivanja zidova


Sa uključivanjem VM EKV 14 uređaja zaustavlja se dovod vlage u zidovima odmah. Stupanj vlažnosti zidova se mjeri, a izmjerene vrijednosti vlage se pismeno dokumentiraju. Nakon tri mjeseca vlaga u zidovima je već zamjetno manja, te se tada provodi kontrolno mjerenje i donosi odluka o daljnjim zahvatima. Nakon dvije godine vlaga u zidovima je značajno smanjena, a za tri godine zidovi su sigurno suhi. Zidovi su suhi tako dugo dok je VM EKV 14 uređaj u pogonu onako kako je postavljen na početku. Djelovanjem VM EKV 14 uređaja postižemo suhe zidove, a time dobivamo zdraviju životnu okolinu bez neugodnih mirisa sa manje vlage u uzduhu te manju potrošnju energije za grijanje i hlađenje.


Tehnički podaci

Dimenzije: 175 x 245 x 50 mm

Potrošnja: cca 7 EUR po godini
Radni napon: 230 V AC
Zračenje: ~ 1,5 mW
Priključak: utičnica sa uzemljenjem
Opseg rada: polumjer 14 m, za veće površine se dodaje novi uređaj
Funkcija-LED (svjetlosni impuls cca svakih 7 sekundi)
LCD Brojač dana rada ( 3 godine )
Kućište: zaštićeno od prašine i prskanja vode
Primjena: isključivo za rad unutar objekta
Temperaturno područje: -5 do +40 °C
Vlaga: 90% relativne vlage bez kondenzacije.
Održavanje: nije potrebno.

Lista za primanje pošte

Prijavite se na našu listu za pimanje pošte kako bismo Vam omogućili ažurno primanje obavijesti, informacija o akcijama i novim uslugama i sl.

Novosti

Poštovani potencijalni kupci,
Tražimo partnere za prodaju VM EKV 14 - eliminator kapilarne vlage

Medijator